2018-01-09

Załatwianie spraw

Sprawy dotyczące funkcjonowania instytucji należy kierować na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo. Kontakt telefoniczny - 89 7433450, fax - 89 7433460, e-mail:sekretariat@ckit.mragowo.pl.
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek 8.00-16.00.

Sprawy można również przesyłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ma na celu obsługę dokumentów elektronicznych.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl
Adres skrytki na ePuap: /ckitmragowo1/SkrytkaESP
Aby można było złożyć elektronicznie pismo, konieczne jest:
1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP".
Po założeniu konta i zalogowaniu się na  platformie ePUAP należy wyszukać właściwy formularz w oknie wyszukiwania.
Pomoc systemu ePuap.
Do standardowego formularza można dołączyć załączniki. Akceptujemy formaty załączników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z późn. zm.).
Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załaczniku.
 
Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce
 
USTAWA
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
 
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3
 
Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Załączniki

  Wniosek o udostępn...blicznej.docx 13,84 KB (doc) szczegóły pobierz