2018-01-09

Załatwianie spraw

Sprawy dotyczące funkcjonowania instytucji należy kierować na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo. Kontakt telefoniczny - 89 7433450, fax - 89 7433460, e-mail:sekretariat@ckit.mragowo.pl.
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek 8.00-16.00.

Sprawy można również przesyłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ma na celu obsługę dokumentów elektronicznych.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl
Adres skrytki na ePuap: /ckitmragowo1/SkrytkaESP
Aby można było złożyć elektronicznie pismo, konieczne jest:
1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP".
Po założeniu konta i zalogowaniu się na  platformie ePUAP należy wyszukać właściwy formularz w oknie wyszukiwania.
Pomoc systemu ePuap.
Do standardowego formularza można dołączyć załączniki. Akceptujemy formaty załączników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z późn. zm.).
Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załaczniku.
 
Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce
 
USTAWA
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
 
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3
 
Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Załączniki

  Wniosek o udostępn...blicznej.docx 13,84 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się