2018-01-08

Dyrektor

Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

mgr Lech Gołębicki

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 41/2004 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie: powołania Pana Lecha Gołębickiego na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie z dniem 1 listopada 2004 r. na czas nieokreślony.